Christopher Cozier

Christopher Cozier

Port of Spain ~ Trinidad en Tobago

Christopher Cozier (Port of Spain, 1959) is een veelzijdig kunstenaar, die zich met hart en ziel inzet voor de culturele ontwikkeling in de Caraïben. In zijn intelligente, vlijmscherpe kunstwerken in diverse disciplines toont hij een diep inzicht in het verleden en heden van Trinidad. Daarnaast begeleidt en steunt hij verschillende kunstenaars uit de wijde omtrek, levert hij commentaar, gaat hij via de digitale media in gesprek met hen en creëert hij nieuwe mogelijkheden.

             Hij was een centrale figuur in de ontwikkeling van het debat over hedendaagse kunst in de Caraïben en heeft van 1998 tot 2010 een belangrijke bijdrage geleverd aan het invloedrijke tijdschrift Small Axe. Als schrijver en redacteur met hart voor research en kritisch onderzoek, heeft hij de dialoog tussen traditionele academische disciplines en de beeldende kunsten verrijkt en de benauwde discussie ontdaan van de geijkte formuleringen en stereotypen.

             Al vijfentwintig jaar organiseert Chris Cozier workshops en uitwisselingsprogramma’s en biedt hij huisvesting aan lokale en buitenlandse kunstenaars om hen met elkaar in contact te brengen. Zo heeft hij onder meer een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van een podium voor nieuwe media. In 2006 was hij mede-oprichter van Alice Yard, een broedplaats voor creatieve experimenten, uitwisseling en discussie. De locatie in de achtertuin van een huis in Port of Spain biedt onderdak aan kunstenaarsprojecten, performances, muziekuitvoeringen, lezingen, debatten en filmvertoningen. Ook zijn er logeerkamers voor bezoekende kunstenaars, een multifunctionele studio en expositieruimte, en een oefenlokaal voor jonge bandjes.

                Coziers inspanningen ten behoeve van de Caraïbische kunst wereldwijd omvatten exposities als Paramaribo Span (Suriname, 2010) en Wrestling with the Image: Caribbean Interventions (Washington DC, 2011), waar zesendertig kunstenaars aan deelnamen uit veertien Engels-, Frans- en Nederlandssprekende landen van de Caraïben. De online catalogus die hij voor de laatste tentoonstelling maakte, wordt op verschillende universiteiten als leermiddel gebruikt. Ook is hij nu Satellite Advisory Curator 2014 van SITE in Santa Fe.

             Christopher Cozier wordt gelauwerd wegens zijn invloedrijke rol en open en tolerante benadering van de ontwikkeling van kunst en cultuur in het Caraïbisch gebied. Hij wordt geëerd omdat hij belangeloos en ruimhartig kansen creëert voor andere kunstenaars en de jongere generaties stimuleert en begeleidt. En wegens zijn niet-aflatende inspanningen ten behoeve van intellectueel onderzoek en kritische discussie.